Sprache

Schriftgröße

Välkommen

Lübecks martyrer

För 70 år sedan, den 10:e november 1943 blev fyra präster avrättade i Hamburgs fängelse på Holstenglacis med giljotinen. Med bara tre minuters mellanrum dör de katolska kaplanerna Eduard Müller, Johannes Prassek och Hermann Lange samt den lutherske kyrkoherden Karl Friedrich Stellbrink. De tog offentligt, och för de troende som var anförtrogna åt dem, ställning mot Naziregimens brott. I vittnesbördet genom deras liv och död övervann de konfessionens skiljande gränser och blev till lysande exempel för verklig ekumenik. Den 25:e juni 2011 saligförklarades de katolska kaplanerna, men det ärande minnet gäller fortfarande alla fyra.

På den här webbplatsen hittar du de fyra prästernas porträtt. Mer information finns på engelska och förstås på tyska.