Sprache

Schriftgröße

Johannes Prassek

Porträtt

Prassek var förstekaplan i den katolska Jesu-Hjärta-församlingen och bland de tre unga präster den som började först sin tjänst. Prassek föddes 1911 i Hamburg-Barmbek och visade sig redan under sin utbildning på Jesuiternas högskola Sankt Georgen i Frankfurt am Main och på prästseminariet i Osnabrück som en god självständig tänkare. Detta förenades med en djup fromhet och en stor kärlek som han hade till kyrkan. Prästvigningen, år 1937, gjorde honom enligt egna ord till ”världens lyckligaste man”. Han skulle dock, trots detta omdöme om sig själv, få lida mycket.

Efter en tid i Wittenburg i Mecklenburg kom han, år 1939, till Lübecks Jesu-Hjärta-församling. Här vann prästen – i vars själ det fanns religiöst allvar, mänsklig öppenhet, livsglädje, hjälpsamhet och humor – fort många sympatier. Aktuella händelser tog han upp utan rädsla. I trosundervisning och i samtalskretsar tog han tydlig ställning mot de statligt organiserade morden på sinnessjuka och kroppsligt sjuka, men också mot den inhumana behandlingen av civila i ockuperade områden. I predikningar gjorde han kritiskt upp med den nazistiska ideologin. Välmenande människor varnade honom om och om igen efter mässorna för den stora öppenheten. ”Men man måste ju säga sanningen!” svarade han. Dessutom studerade han, som de andra prästkandidaterna, polska för att kunna bedriva själavård för polska katoliker i stiftet på deras modersmål. Denna kunskap använde han senare även för att, i det dolda, bedriva själavård för polska tvångsarbetare, något som var strängt förbjudet. Han uppmuntrade unga polska kvinnor och män, vilka lärde känna varandra i Tyskland och älskade varandra, att förstå sig själva inför Gud som gifta och att leva så – även utan någon vigsel eftersom han inte fick viga dem. Direkt efter krigsslutet förrättades därför många vigslar av polska par i Jesu-Hjärta-kyrkan. I församlingens minne blev Prassek en präst med stark utstrålning.

Textutarbetare: Ekumeniska arbetsgruppen „Lübecker Märtyrer“
Översättning: Dag Heinrichowski

läs mer

 
Johannes Prassek Johannes Prassek