Sprache

Schriftgröße

Hermann Lange

Porträtt

Om vi kallar Johannes Prassek för en fri predikant som inte förband sig till att använda något manuskript vid sina predikningar, så blev Hermann Lange snarare känd bland Lübecks katoliker för sina systematiska, skriftligt avancerade predikningar. Hans lyssnare upptäckte fort hans pedagogiska passion.

Lange, född år 1912 i Leer i Ostfriesland, hade i sin farbror Hermann Lange, domkyrkans dekan i Osnabrück, haft en präglande förebild, även med syn på sitt yrkesval. Tidigt inträdde han i ”Bund Neudeutschland” (ND, föreningen Nytyskland). ND var en katolsk ungdomsorganisation, för gymnasieelever och studenter, som såg på sig själva som en bro mellan kyrka och intellektuella. ND sökte Tysklands förnyelse genom en kristen anda. Redan som elev blev Lange gruppledaren i Leer. Som student var han förtjust i religionsfilosofen Romano Guardini och den av honom inspirerade liturgiska förnyelserörelse som redan på 1920-talet förutsåg några av de reformer som skulle genomföras i det andra Vatikankonciliet långt senare.

Lange var en grundligt funderande person och en högt bildad man, inte bara i teologiska frågor. Bredvid eukaristin var Guds ords förkunnelse mycket centralt för honom i uppdraget som präst. Häri stod han de reformatoriska kyrkorna nära. Nationalsocialismens ideologi avböjde han strikt. Då han erkände kriget som denna ideologis väsenselement, fruktade han i samtalet med en kritisk ung soldat inte att fördöma deltagandet i kriget som oförenligt med den kristna tron. Därmed gick han mycket längre än den dåvarande kyrkans officiella hållning. Detta förkastande av kriget visar på konsekvenserna och radikaliteten i hans tänkande.

Textutarbetare: Ekumeniska arbetsgruppen „Lübecker Märtyrer“
Översättning: Dag Heinrichowski

läs mer

 
Hermann Lange Hermann Lange