Sprache

Schriftgröße

Porträtts Lübecks Martyrer

De fyra prästerna kunde knappast vara mer olika varandra när det gäller härkomst, väsen och lutning. I Lübeck träffades de, de levde och jobbade här och blev gripna. Läs mer om de fyra.


Karl Friedrich Stellbrink

Den lutherske kyrkoherden Karl Friedrich Stellbrink var äldre än de katolska kaplanerna, han var soldat under det första världskriget och tillbringade nio år som kyrkoherde i Brasilien. Efter en tid som partimedlem tog han avstånd från nazisterna och fann i kaplanerna bundsförvanter i motståndet mot tyranniet.

biografi


Johannes Prassek

Johannes Prassek som föddes i Hamburg-Barmbek, var en engagerad och passionerad predikant och en karismatisk själavårdare. Han läste polska för att kunna vara själavårdare för polska tvångsarbetare, något som var strängt förbjudet. Den hemliga statspolisen fick aldrig veta det.

biografi


Hermann Lange

Hermann Lange kom från goda förhållanden och läste mycket. Som ungdom inträdde han i ”Bund Neudeutschland” (ND, föreningen Nytyskland) och sympatiserade med de kyrkliga förnyelserörelserna kring Romano Guardini. Han övertygade som en bildad och anspråksfull predikant.

biografi


Eduard Müller

Eduard Müller kom från enkla förhållanden. Efter en utbildning till snickare blev han präst. I Lübecks församling var han särskilt populär bland ungdomarna. Tillsammans med dem byggde han om en kolkällare till ett ungdomsrum – den nuvarande kryptan.

biografi