Sprache

Schriftgröße

Karl Friedrich Stellbrink

Porträtt

Kyrkoherden Karl Friedrich Stellbrink är inte en oomstridd person. Han som blev fördömd och avrättad som nazisystemets motståndare, kom som detta systems sympatisör till Lübeck år 1934. Stellbrink stödde NSDAP:s program utifrån en tysk-nationalistisk inställning och hade år 1933 hoppfullt välkomnat Adolf Hitlers tillträde vid makten. Till dessa åsikter ska den romantiserade Tysklandsbilden ha bidragit, vilken Stellbrink fick under sin utlandstjänst som kyrkoherde för tyska församlingar i Brasilien (åren 1921-1929).

Hitlers bedrägeri, att utge sig för att vara kristen och använda sig av bibliskt vokabulär, fick Stellbrink och många andra att duka under. Efter en längre process blev det uppenbart för Stellbrink att föreställningen om en fruktbar symbios mellan kristendomen och nationalsocialismen bara var en illusion.

Ett krucifix som blivit dolt av en kappa i Vorwerks kyrkogårdskapell vid begravningen av en av Lübecks viktiga nazister blev för honom vårdkasen för ett Kristus-hat som han starkt kritiserade i sin predikan på palmsöndagen år 1942 efter en förödande bombattack på Lübeck med utropet: ”Gud har talat med mäktigt språk, de som bor i Lübeck skall återigen lära sig att be”. Denna predikan ledde till att han blev gripen av den hemliga statspolisen. Efter detta följde de tre katolska kaplanernas gripanden. Tillsammans med dem blev även 17 medlemmar ur den katolska församlingen och en evangelisk kristen i Lübeck anklagade. Under processen blev det övervägande antalet av dessa dömda till fängelse. Straffen betalades – med två undantag – genom häktet.

Den växande insikten om nationalsocialismens sanna karaktär ledde, för Stellbrink, till närmandet till de tre katolska kaplanerna samt familjen von de Berg, som spelade en central roll inom Lübecks katolska församling. Stellbrinks anti-katolicism som han fått från sin uppfostran, mjuknade allt mer till en öppenhet. I denna vänskapliga relation framväxte också insikten om betydelsen av de predikningar som biskopen av Münster, Graf von Galen, höll. De visade obestridligt nazityranniets brottsliga och omänskliga karaktär. Detta ledde till den gemensamma reproduktionen och vidarespridningen av dessa predikningar. Häri ligger också den egentliga orsaken till gripandet, rättegången och dödsdomen.

Stellbrink stod, som många andra evangeliska teologer, innan år 1933 i en tradition som förband en anti-katolsk och en anti-judisk tradition vilken gjorde ”mot Rom och Juda!” till sitt motto då båda uppfattades som tyskfientliga och främmande för den ”tyska själen”. Parallellt till att hans anti-katolska känslor försvann så försvann också hans anti-judiska inställning.

Pastor Karl Friedrich Stellbrink gick alltså en lång väg som ledde ut ur den tysk-nationella och sedan den nationalsocialistiska övertygelsen, och ut ur förkastandet av katolicismen och judendomen, fram till övertygelserna som styrde honom i den sista fasen av hans liv och som blev orsakerna till hans dom.

Textutarbetare: Ekumeniska arbetsgruppen „Lübecker Märtyrer“
Översättning: Dag Heinrichowski

läs mer
 
Karl Friedrich Stellbrink Karl Friedrich Stellbrink